TRAINING UNIT OF NAMCONG CORPORATION

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công - NAMCONG CORPORATION luôn nỗ lực tìm kiếm, ứng dụng thành công kỹ thuật chuyên sâu vào ngành xây dựng. Chiến lược toàn diện của NAMCONG là luôn đầu tư nghiên cứu, phát triển các kỹ thuật mới và chuyên biệt mang lại hiệu quả tối ưu về kinh tế và đẩy nhanh tiến độ thi công cho từng công trình xây dựng. NAMCONG đã và đang tiếp tục khẳng định được sự thành công, sự sáng tạo của mình trên thị trường xây dựng tại Khu vực Đông Nam Á.
Để tiếp nối được những thành công này cho các thế hệ tiếp theo, NAMCONG đã ý thức được rằng, công việc đào tạo nhân sự nhằm phù hợp với văn hóa của công ty, nhằm phù hợp với các mục tiêu phát triển của công ty là điều không thể thiếu trên con đường phát triển của NAMCONG và cũng là sự tâm huyết để truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức của thế hệ đi trước cho các thế hệ tiếp theo của NAMCONG, nhằm tạo ra sức mạnh cho thế hệ tiếp nối thế hệ trên con đường chinh phục sự thành công và đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.

NAMCONG TRAINING

80x80
Mục tiêu 1
Thông qua việc đào tạo nhằm giúp cho Nhân sự hiểu rõ hơn về văn hóa Công ty, ý thức về trách nhiệm với công việc, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện đức tính trung thực và tôn trọng, yêu quý công việc mà nhân sự đảm nhận, cũng như nâng cao khả năng thích ứng của nhân sự với công việc trong tương lai mà tổ chức giao phó.
80x80
Mục tiêu 2
Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực, nâng cao ý thức giải quyết công việc, tăng tính hiệu quả khi giải quyết công việc. Cũng thông qua việc đào tạo này, sẽ giúp cho nhân sự nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách chuyên nghiệp và trách nhiệm.
80x80
Mục tiêu 3
Mang lại tính hiệu quả trong công tác quản trị nội bộ. Xác định mục tiêu phấn đấu của từng nhân sự đối với định hướng của công ty. Đánh giá và nâng cao năng lực nhân sự cho phù hợp với từng mục tiêu. Phát triển một đội ngũ Nhân sự kế thừa đầy nhiệt huyết và đủ khả năng chuyên môn để tạo ra những giá trị cốt lõi cho sự phát triển Công ty trong tương lai.